WIEDZA MISTYCZNA

Jest wiedzą mistyczną w tym znaczeniu – że wiedzą daną mi, utajonym sposobem udzieloną z zewnątrz, niezależną od mojej woli, niepodległą decyzjom… I właśnie tę samą wiedzę – mogącą mieć tylko to samo źródło – odnajduję po raz drugi w „sytuacjach najogólniejszych” mojej kultury. Ale teraz jawi się ona jako cel mej drogi. To bowiem, co znajduje się w dalekim tle religij, filozofii, sztuki, nauki – bądź jako uroczyście nazwane, bądź jako zostawione do nazwania dla mnie, bądź jako zaledwie niedomknięcie, jako rodząca się wciąż wątpliwość – jest zawsze celem, do którego zmierzam. Tylko intensywność zmierzania do celu i skala, w jakiej cel osiągam, leżą w mej gestii, zależą ode mnie. Punkt wyjścia i dojścia jest dany mi, dany mistycznie – a własnym życiem rozstrzygam jedynie sumienność i sposób podejmowania pracy, stopień zinternalizowania (i jakich) wartości, konsekwencję, z jaką swą drogą idę.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂