WIRTUALNE GALERIE

Wiele JeltllTon internetowych, na których można zamieszczać swoje wytwory np. w posta­ci zdjęć, grafiki, malarstwa, utworów muzycznych. Tworzone są galerie i odwiedza­jący je mogą głosować lub wyrażać swoje opinie na temat zamieszczonego wytworu. Rozmowy twórcy i odbiorcy mogą odbywać się w czasie rzeczywistym na liście dys­kusyjnej lub w trakcie rozmowy czatowej. Osoba, która tworzy dzięki temu może prezentować swoje pomysły na forum światowym, którym jest Internet. Dzięki sieci twórca może być zauważony, może konfrontować swoje prace z innymi, co w wa­runkach zaściankowej publiczności nie byłoby możliwe. Dzięki istnieniu wirtualnych galerii rozszerza się grono odbiorców sztuki, która staje się sztuką masową. W sieci funkcjonują muzea, teatr, balet, film, wytwory intelektualne, nie jest to już tylko sztuka dla elit, mimo iż wymaga ona nadal odpowiedniego przygotowania odbiorcy.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂