WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI

Termin „media” w literaturze i praktyce edukacyjnej jest stosowany w wielu znaczeniach. Słowo media” pochodzi z języka łacińskiego (łac. „ medius” – środko­wy, średni), w którym był on odpowiednikiem polskiego słowa „środek”, „pośred­nik” „przekaźników języku polskim mamy wiele słów zawierających słowo media np.: mediator, medium, mediatory — słowa te mają znaczenie związane z pośredni­czeniem w przenoszeniu informacji (komunikacji) pomiędzy stronami. Media uczestniczą w procesach strukturyzowania, kodowania, przekazywania i odbierania treści. Media mają również znaczenie w konstruowaniu przez uczących się wiedzy o świecie.Termin „media” został wprowadzony do polskiej pedagogiki przez Wacława Stry­kowskiego w 1984 roku.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂