WYPŁYWAJĄCE WNIOSKI

Takie wnioski wypływają z determinizmu probabilistycznego, zweryfikowanego mną, przeżytego w pfywatnym doświadczeniu. To wszakze, co na gruncie europejskiej nowożytności musi być zobaczone jako nowe i co wobec naszego współczesnego myślenia pełni rolę wywrotową, jest od tysiącleci znane Hindusom, skodyfikowane w doktrynie reinkarnacji i obecne w pojęciu karmana, tym najdociekliwszym wytworze hinduskiej myśli. Zgodnie z nim, mój status biologiczno-psychiczny i środowisko, w którym przyszedłem na świat, są zawsze zawinione – jestem bowiem sumą win i zasług swoich poprzednich wcieleń. Natomiast czas przyszły znajduje się zawsze w moich rękach – jestem jedynym kawałem swego losu w tym znaczeniu, że jedynie od mego postępowania zależy los moich wcieleń przyszłych, wstępująca lub zstępująca droga moich przyszłych istnień.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂