WYTYCZNE POSTĘPOWANIA

Wolność to uświadomiana rozumność, to – rozum świata przyjęty za wytyczną własnego postępowania. Nie co innego jak rozum świata dociera więc do mnie poprzez wartości mojej kultury i, postaciowany jako „piękno”, jako „dobro”, jako „prawda”, jako „sprawiedliwość”, ukierun­kowuje moje życie, nadaje mu sens. Ale to wcale nie świat zewnętrzny skłania mnie ku wartościom. Przeciwnie – właśnie dlatego, że biorę przede wszystkim siebie, nie innych pod uwagę, muszę je podjąć. Skłania mnie ku nim potrzeba samostano­wienia, wpisany we mnie przymus osobowego bycia. Bo gdybym chciał i mógł się liczyć tylko z otoczeniem, gdybym postępowanie swoje oceniał wyłącznie oczami bliźnich, mógłbym każdorazowo poprzestać na biernych deklaracjach i robieniu tego, czego po mnie oczekują.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂