ZASTĘPOWANIE CZŁOWIEKA

Z jednej strony zastępowanie człowieka przez samosterujące się maszyny jest fascynujące, ale z drugiej strony trzeba być świadomym, że pozbawią ludzi miejsc pracy. Według J. Rifkina w 2020 roku pracę fabryczną będzie wykonywać poniżej 2% zawodowo czynnej ludności świata. A co z pozostałymi. Podstawowa do tej pory dziedzina utrzymania skurczy się do minimum. U podstaw trzech fal przemian cywilizacyjnych legły przedmioty: pług w rewo­lucji agrarnej, silnik (parowy, spalinowy i elektryczny) w rewolucji przemysłowej, komputer w rewolucji informacyjnej. Natomiast w nadchodzącej czwartej fali klu­czową rolę odegra biologia, zrozumienie nas samych, co przy dalej rozwijających się technologiach informacyjnych uczyni XXI wiek stuleciem biotechnologii.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂