ZNACZENIE SYTUACJI

Pewnym sposobem radzenia sobie z sytuacją uzależnienia jest podejmowanie prob wpływu na tych, od których jednostka czuje się uzależniona – próby te mogą przybierać formę zachowań i postaw roszczeniowych.Każda z wymienionych wyżej sytuacji – poczucie bezradności, pokora pasywne podporządkowanie, poczucie uzależnienia mogą przejawiać się w stosunku do mniej lub bardziej szerokiej sfery zjawisk. Często się z arza, ze poczucie określonego rodzaju wiąże się z określonymi sferami rzeczywistości; tak np. człowiek może odczuwać bezradność w- sferze politycznej, pokorę wobec potęgi natury, uzależnienie od bliskiej osoby (o męża, zony, rodzica) itp. Obecność takich poczuć w psychice człowieka me wyklucza istnienia również poczucia podmiotowości odnoszącego się do innych sfer życia, np. do sfery zawodowej.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂