ŹRÓDŁO DUCHOWOŚCI

Dopiero tych, którzy na życiowej drodze wykazują konsekwencję największą; którzy wyszli poza self-interest, poza swą kondycję ludzką, a wreszcie i poza kondycję ziemską – i którzy troszcząc się o Wszystko osiągają stopień wolności najwyższy możliwy – nazywa się mistykami. Ale w tej rzadko używanej staroświckiej nazwie nie powinna nam umknąć sprawa bardzo prosta. Że mianowicie my innego źródła swej duchowości nie mamy, a więc tylko doń musimy uciekać się i jako twórcy, i jako ludzie – a przeto wszyscy mistykami jesteśmy. Czy będziemy dążyli do Rzeczywistości Najwyższej, Jedynego Istnienia Prawdziwego* jak chcie­liby ortodoksyjni chrześcijanie, czy do prawdziwej natury umysłu, jak mniemają buddyści, czy dążyli skromniej; i bez względu na fakt, czy zrozumiemy dążenie to jako rzeczywisty, bezpośredni kontakt z podmioto­wością znajdującą się na zewnątrz nas, czy jako docieranie do wiedzy złożonej w naszej podmiotowości.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂