ZWIĄZKI CHEMICZNE

Uzyskali oni wówczas tzw. metale syntetyczne, czyli związki chemiczne, które nie zawierając atomów metali przewodzą prąd elektryczny. Mówiąc inaczej są to tworzywa sztuczne, które z defi­nicji są dielektrykami (izolatorami), ale w wyniku reakcji chemicznej zwanej „do­mieszkowaniem” następuje uwolnienie „uwiązanych* dotychczas elektronów i prze­kształcenie w „organiczny metal” przewodzący prąd elektryczny. Pozwoliło to na odkrycie wielu nowych, nieznanych w chemii i fizyce zjawisk. Jak twierdzi uczeń wymienionych trzech uczonych prof. Adam Proń, pracujący obecnie na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i w Komitecie Energii Atomowej w Greno­ble, to już tylko krok do skonstruowania elektroniki molekularnej.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂